Aktiebolag, enskild näringsidkare, föreningar, jordbruk, andelslag m.m.

Jag utför veckobokföring, månadsbokföring eller årsbokföring enligt ert behov. Jag sköter därtill hörande rapporteringar till myndigheter. Jag sköter också fakturabetalningar och fakturering.