Jag sköter mina kunders bokslut, deklarationer och därtill hörande rapporteringar.