Jag sköter mina kunders löneräkning; timlöner, månadslöner, arvoden m.m. Det går också att hyra mig som löneräknare till ert företag eller t.ex. köpa löneräkningstjänster som privatpersoner.

Jag har en examen inom löneräkning via Markkinointi-instituutti och har jobbat som löneräknare i över 10 år.